Jsem zaměstnavatel – SkillCentrum

Vytváříme podpůrný systém pro zaměstnavatele k nalezení potřebných pracovníků prostřednictvím nastavení interních procesů k zaměstnávání cizinců. 

Spolupracujme na rozvoji našeho města a regionu.  

V čem zaměstnavatelům pomáháme: 

  • Nacházet a rozvíjet kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu
  • Odstraňovat administrativní bariéry pro zaměstnávání cizinců
  • Vytvářet dobrou praxi inspirovanou zahraničními trendy
  • Sdílíme data z rozsáhlého výzkumu

 

Firmám, které zaměstnávající cizince, nabízíme informace o cílových skupinách a propojení nabídky a poptávky na trhu práce. 

Poskytujeme poradenství v oblasti komunikace s cizinci ze strany specialisty na diverzitu v institucích. 

Pořádáme workshopy pro pracovníky přicházejícími do styku s cizinci (např. ve spolupráci s interkulturními pracovníky). 

Nabízíme individuální pomoc při komunikaci s cizinci, vysvětlování procesů (interkulturní tlumočení porozuměním přímo/po telefonu). 

Sdílíme výsledky analýz a rozsáhlé evaluace. 

 

Pracujeme s cizinci, kterým poskytujeme: 

  • diagnostiku schopností a dovedností
  • Přehled vhodných pracovních nabídek 
  • Zlepšení českého jazyka, podporu v dalším vzdělávání a pracovním rozvoji
  • Propojení na instituce a zaměstnavatele
  • Kariérní poradenství

 

Chcete se zapojit? 

Sdílejte s námi vaši dobrou praxi a zkušenosti! 

Kontaktujte nás– probereme vaše potřeby a možnosti