Jsem instituce – SkillCentrum

Efektivně využíváme stávajících nástroje sociálních politik pro všechny obyvatele regionu, vč. cizinců. 

Podílíme se na rostoucí konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje, šetříme veřejné prostředky vynaložené na hledání zahraničních pracovníků a zvyšujeme kvalitu života v našem kraji. 

Spolupracujme na rozvoji našeho města a regionu. 

Podporujeme instituce veřejné správy, které přichází do kontaktu s cizinci. 

Síťujeme všechny zainteresované strany v oblasti pracovního trhu. 

 

Pracujeme s cizinci, kterým poskytujeme: 

  • diagnostiku schopností a dovedností
  • Přehled vhodných pracovních nabídek 
  • Zlepšení českého jazyka, podporu v dalším vzdělávání a pracovním rozvoji
  • Propojení na instituce a zaměstnavatele
  • Kariérní poradenství

Pracujeme se zaměstnavateli, kterým pomáháme: 

  • odstraňovat bariéry pro zaměstnávání cizinců
  • nacházet a rozvíjet kvalitní a kvalifikované pracovní síly
  • šířit dobrou praxi inspirovanou zahraničními trendy

 

Chcete se zapojit? 

Sdílejte s námi vaši dobrou praxi a zkušenosti! 

Kontaktujte nás– probereme vaše potřeby a možnosti