SKILL Centrum pro cizince v JMK

Název projektu

SKILL Centrum pro cizince v JMK, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015127

Poskytnutá / žádaná částka (Kč)

40 409 143,20 Kč/40 409 143,20 Kč

Název finančního zdroje EU

Operační program Zaměstnanost

Stručný popis a období realizace projektu

Období realizace: 01. 03. 2020 – 30. 6. 2023

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit a pilotovat účinnou praxi, která umožňuje rozpoznat, zvyšovat a využít znalosti, dovednosti a kvalifikaci, kterou si cizinci přinášejí do ČR, resp. Jihomoravského kraje ze zemí původu a podpořit tak optimální využití jejich ekonomického potenciálu. K tomu bude využito zahraničních zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika ČR.