Centrum v médiích

Kdo se občas neobjeví v médiích, jako by nebyl.

I my jsme již poskytli rozhovory pro televizi nebo časopisy, pravidelně se zúčastňujeme kulatých stolů a platforem s cizineckou tématikou. Najít zmínku o nás můžete proto v různých článcích, videích, rozhovorech nebo odkazech, ať už v tištěných nebo online zdrojích.

Sami se snažíme povědomí o Centru šířit prostřednictvím videí, spotů a kampaní, na které můžete narazit na sociálních sítích, našem webu www.cizincijmk.cz nebo třeba na ulici.

V případě zájmu o rozhovor kontaktujte vedoucí Centra pro cizince JMK Lenku Herčíkovou, hercikova.lenka@jmk.cz.

Podívejte se, jak nám média sluší: