Přednášky a semináře pro veřejnost

Odborné semináře jsou realizovány s cílem zvýšit odborné znalosti zájemců z řad veřejnosti, kteří při výkonu svého zaměstnání přicházejí do kontaktu s cílovými skupinami. 

 

S návrhy na téma odborných seminářů se obracejte na hercikova.lenka@jmk.cz