Partnerské organizace

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi. To znamená, že některé ze služeb Centra poskytují jiné organizace. Jelikož je poskytnutí těchto služeb hrazeno z projektu Provoz Centra pro cizince v JMK, zůstávají pro vás jejich služby také bezplatné.

Aktuálně se na poskytování služeb podílejí: 

ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM (OPU)

Adresa: Josefská 8, Brno

Kontakt: Mgr. Marina Melkonjan

E-mail: marina.melkonjan@opu.cz

Telefon: +420 731 448 938, +420 731 928 388

Web: www.opu.cz

Poskytované služby:

  • právní a sociální poradenství
  • kurzy češtiny pro cizince

***

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO (DCHB)

Adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno

Kontakt: Bc. Dagmar Sára Norková, koordinátorka služeb pro cizince

E-mail: celsuz@brno.charita.cz

Telefon: +420 538 700 943

Web: http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/       

Poskytované služby:

  • odborné sociální poradenství
  • právní poradenství
  • asistence na oddělení pobytu cizinců v Brně
  • doučování českého jazyka

***

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14, příspěvková organizace

Adresa: Staňkova 327/14, Brno

Kontakt: Mgr. Jana Hlaváčková

E-mail: zsstankova@volny.cz

Telefon: +420 541 422 022

Web: www.zsstankova.eu

Poskytované služby:

  • výuka českého jazyka pro děti

***

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

Kontakt: Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková

Zařazení: Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

Kontaktní adresa: Anenská 10, 602 00 Brno

E-mail: safrankova.lenka@brno.cz

Web: www.brno.cz

Poskytované služby:

  • interkulturní práce
  • doprovody na úřady a jiné instituce