Partnerské organizace

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi. To znamená, že některé ze služeb Centra poskytují jiné organizace. Jelikož je poskytnutí těchto služeb hrazeno z projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců, zůstávají pro vás jejich služby také bezplatné.

Aktuálně se na poskytování služeb podílejí: 

ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM (OPU)

Adresa: Josefská 8, Brno

Kontakt: Mgr. Marina Melkonjan

E-mail: marina.melkonjan@opu.cz

Telefon: +420 731 448 938, +420 731 928 388

Web: www.opu.cz

Poskytované služby:

 • právní poradenství
 • kurzy češtiny pro cizince

***

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO (DCHB)

Adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno

Kontakt: Mgr. Klára Doleželová

E-mail: celsuz@brno.charita.cz

Telefon: +420 545 426 631

Web: http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/       

Poskytované služby:

 • sociální a právní poradenství
 • interkulturní tlumočení
 • doprovody na úřady a jiné instituce
 • PC kurzy
 • adaptačně integrační kurzy pro nově příchozí cizince

***

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14, příspěvková organizace

Adresa: Staňkova 327/14, Brno

Kontakt: Mgr. Jana Hlaváčková

E-mail: zsstankova@volny.cz

Telefon: +420 541 422 022

Web: www.zsstankova.eu

Poskytované služby:

 • výuka českého jazyka pro děti

***

LIPKA – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Adresa: Lipová 20, 602 00 Brno

Kontakt: Lenka Šimková

E-mail:  lenka.simkova@lipka.cz

Telefon: +420 543 211 264

Web: www.lipka.cz

Poskytované služby:

 • integrační multikulturní aktivity

***

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM (CVV)

Adresa: Pražská 636/38b, Brno – Bosonohy

Kontakt: Mgr. Eva Dvořáková

Email: dvorakova@vzdelavanivsem.cz

Web: https://vzdelavanivsem.cz/

Poskytované služby:

 • pracovní poradenství

***

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

Kontakt: Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková

Zařazení: Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

Kontaktní adresa: Anenská 10, 602 00 Brno

E-mail: safrankova.lenka@brno.cz

Web: www.brno.cz

***

KOMIXXX PROJEKT z.s.

Adresa: Nouzová 18, 602 00 Brno    

Kontakt: Mgr. Katarína Kratochvílová, Hana Plochová

Email: infokomixxx@gmail.com

Web: www.komixxx.cz

Poskytované služby:

 • integrační multikulturní  aktivity