Ke stažení

Školství

Pro usnadnění orientace v tématu nástupu dítěte/žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vaší školy/třídy jsme vytvořili popisný dokument Máte ve škole žáka-cizince (dlouhá verzekrátká verze),ve kterém naleznete informace o základní legislativě, možnostech financování, organizacích v Jihomoravském kraji pracujících s cizinci ad.

Při hledání materiálů do výuky vám mohou pomoci naše dokumenty:


Užitečné informace:

Máte-li zájem se do titulu MV ČR zapojit, ale rádi byste prodiskutovali své možnosti, napište nám.


Na začátek školního roku:

Organizace v JMK, které je možné kontaktovat:

Inspirace: omalovánky zaměřené na rozvoj slovní zásoby, téma: školní pomůcky, Tvořstor (ke stažení zde).

Pro více informací k dění v Jihomoravském kraji i v Brně sledujte náš web.
Mimobrněnským doporučujeme zároveň sledovat webové stránky a sociální sítě místních NNO, volnočasových klubů ad.

Víte-li o nabídce pro cizince ve vašem okolí, dejte nám o ní vědět na: cizincijmk@jmk.cz
Jsme tu pro vás!


META, o.p.s. 

Abychom vám byly schopni nabídnout plnohodnotnou odbornou podporu, spolupracujeme s regionální pracovnicí Meta, o.p.s., na kterou se můžete obracet v otázkách týkajících se: 

 • přijetí do školy, zařazení do ročníku
 • adaptace nově příchozích dětí
 • začleňování do kolektivu
 • legislativa a možnosti financování
 • nastavování podpůrných opatření
 • jazyková diagnostika
 • výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) – organizace i metodika
 • spolupráce učitele ČDJ s ostatními učiteli dítěte/žáky s OMJ
 • plánování výuky, sledování pokroku, hodnocení a klasifikace
 • podpora při výuce a činnostech
 • materiály vhodné do výuky
 • komunikace s rodiči
 • přechody mezi stupni škol
 • prevence školní neúspěšnosti i problémového chování
 • přijímací řízení a ukončování SŠ
 • spolupráce školy a PPP

Kontakt: Mgr. et Mgr. Tereza Švandová, +420 601 320 245, svandova@meta-ops.cz
Konzultace jsou možné telefonicky, e-mailem, po domluvě případně i osobně. 

 

Děkujeme, že jste došli až sem!
 

Pro pedagogy

Máte ve škole žáka-cizince 2022_2023 Stáhnout
Máte ve škole žáka-cizince 2022_2023, krátká verze Stáhnout
Pedagogická knihovna k 25. 8. 2022 Stáhnout
Zápis do ZŠ (cz) Stáhnout
UKR-CZ situační slovník (vč. školy) Stáhnout
Tipy pro MŠ Stáhnout
Tipy pro ZŠ Stáhnout
Tipy pro SŠ Stáhnout
Jak hovořit s dětmi o válce? Stáhnout
INSPIROMAT Stáhnout
Seznam určených škol v JMK k 1. 9. 2022 Stáhnout

Pro cizince

Процедура вступу до середньої школи 2023 (UKR) Stáhnout
Процедура поступления в среднюю школу 2023 (RU) Stáhnout
Admissions for secondary schools 2023 (ENG) Stáhnout
Přijímací řízení na SŠ 2023 (CZ) Stáhnout
Seznam škol určených k 1.1.2022 (EN) Stáhnout
Seznam škol určených k 1.1.2022 (RU) Stáhnout
Seznam škol určených k 1.1.2022 (VIET) Stáhnout
Zápis do základní školy (EN) Stáhnout
Zápis do základní školy (UKR) Stáhnout
Zápis na MŠ 2023/24 (CZ) Stáhnout
Zápis na MŠ 2023/24 (ENG) Stáhnout
Zápis na MŠ 2023/24 (RUS) Stáhnout
Zápis na MŠ 2023/24 (UKR) Stáhnout