Dokumenty

Dokumenty pro partnery projektu

Veškeré podklady pro vyplnění monitorovací zprávy najdete pod tímto odkazem:

http://www.mvcr.cz/clanek/vzor-monitorovaci-zpravy-amif-a-isf-platny-od-7-9-2017.aspx

Příručku pro žadatele a příjemce 6. vydání naleznete pod tímto odkazem:

http://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-a-metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Loga, využívaná v projektu:

loga ke stažení vše