CV | резюме

Hledáte práci v České republice?

Vytvořte si svůj životopis v českém jazyce!

Ve vašem životopise podrobně popíšete a prezentujete své dosavadní pracovní zkušenosti. Jeho rozesíláním na pracovní inzeráty se můžete ucházet v jednom čase až o desítky pozic najednou. Skrze životopis oslovíte a představíte se potenciálním zaměstnavatelům. Správně vytvořený životopis vám pomůže získat práci dle vašich představ.

 

Ви в пошуку роботи в Чехії?

Створіть своє резюме чеською мовою!

Ви детально опишете та представите свій попередній досвід роботи у своєму резюме. Надсилаючи його на оголошення вакансій, Ви зможете подавати заявки на десятки вакансій одночасно. Через резюме Ви зв’яжетеся з потенційним роботодавцям. Правильно складене резюме допоможе Вам отримати бажану роботу.

Osobní údaje | Особисті дані
Představa o budoucím zaměstnání | Як ви уявляєте майбутню роботу?
Časové možnosti | Які робочі дні вам підходять
Možný nástup | Коли ви готові приступити до роботи
Pracovní zkušenosti | Досвід роботи
od | від
do | до
Vzdělání | Освіта
Jazykové znalosti | Знання мов
Technické znalosti | Знання комп'ютера, програм
Jiné dovednosti | Інше

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů | Згода на обробку персональних даних...Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely poskytování zejména vzdělávacích kurzů, odborného poradenství, multikulturních aktivit v projektech zaměřených na integraci cizinců v rámci činnosti Jihomoravského kraje. Tyto projekty jsou financované zejména z AMIF, ESF, státního rozpočtu a Jihomoravského kraje. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Souhlas je platný do odvolání, nejdéle 10 let. | Надані персональні дані буде адміністратор (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) обробляти відповідно до Загальних положень про захист персональних даних (далі “загальні положення”) з метою надання, зокрема, освітніх курсів, професійних консультацій, мультикультурної діяльності в проектах, спрямованих на інтеграцію іноземців Південноморавського краю. Ці проекти фінансуються в основному з коштів AMIF, ESF, національної програми і Південноморавського краю.Адміністратор має право надати персональні дані контрольним і наглядовим органам Проекту та іншим суб'єктам, які в рамках своєї діяльності повинні розпоряджатися персональними даними. Персональні дані будуть зберігатися в адміністратора протягом, термін необхідного для виповнення Проекту і протягом його існування. Суб'єкту даних відповідно до ст. 15 – ст. 21 загальних положень гарантовані його права, які він може реалізувати у адміністратора. Суб'єкт даних також має право подати скаргу в наглядовий орган. Згода дійсна до відкликання, максимально 10 років.
STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa