Změna otevíracích hodin na pracovištích OAMP ČR

Úřední hodiny pracovišťe OAMP BRNO od 20. 4. 2020 včetně:

    Po, St: 8.00 – 17.00
    Út, Čt: 8.00 – 14.00
    Pá: pouze na vyzvání správním orgánem

Více informací: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx

O Z N Á M E N Í

V souvislosti s nouzovým stavem a prevencí onemocnění COVID-19 nadále platí mimořádná pravidla (zejména omezení osobního kontaktu) při návštěvách pracovišť ministerstva vnitra řešících pobytové záležitosti cizinců.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou od 20. dubna 2020 úřední hodiny pracovišť stanoveny ve stejném rozsahu jako před vyhlášením nouzového stavu.

Nadále platí, že ODBAVENI BUDOU POUZE OBJEDNANÍ KLIENTI.

Objednání je možné na:

  • registraci po příjezdu a s tím spojené pořízení biometrických údajů;

  • výdej průkazů o povolení k pobytu včetně potvrzení o přechodném pobytu občanů EU;

  • výdej překlenovacího štítku (pouze pro vycestování a potřeby státních orgánů ČR).
     

Objednat se je možné telefonicky nebo elektronicky na: https://frs.gov.cz/, pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici.

Všechna ostatní podání zasílejte poštou na adresu místně příslušného pracoviště nebo do datové schránky MV ČR, a to včetně žádostí o pobytová oprávnění!

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro:

  1. Vydání překlenovacího štítku (osvědčení o oprávněnosti pobytu na území) pro účely vycestování nebo pro potřeby státních orgánů ČR. Tento účel musí cizinec prokázat, a to letenkou nebo jízdenkou (pouhá rezervace není dostačující), nebo výzvou příslušného státního orgánu k doložení pobytového oprávnění.

  2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-uprave-provozu-pracovist-mv-cr-v-souvislosti-s-vyhlasenym-nouzovym-stavem.aspx

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa