Velikonoce – Centrum zavřeno 2. a 5. 4.

Milí klienti,

upozorňujeme, že bude naše Centrum ve dnech 2. dubna a 5. dubna 2021 z důvodu státních svátků zavřeno

Děkujeme za pochopení. 

Velikonoce v ČR

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších českých svátků. Podoba oslav Velikonoc v ČR vychází z křesťanských, pohanských a regionálních tradic. 

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Konají se vždy po prvním jarním úplňku. V tomto období končí také 40 denní půst. Období Velikonoc je spojeno s pořádáním mnoha obřadů v kostele a spoustou dobrého jídla. 

Velikonoční týden začíná ve středu a končí v pondělí. 

Škaredá středa – Tento den se připomíná, jak Jidáš zradil Ježíše. Jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé nemají mračit.

Zelený čtvrtek – Křesťané si v tento den připomínají poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky. Na zelený čtvrtek umlkají všechny zvony („odlétají do Říma“) a rozezní se zase až na Bílou sobotu. Dříve bývalo tradicí, že se v tento den jedly především zelené pokrmy z hrachu, špenátu a zelí. To mělo lidem zaručit pevné zdraví po celý rok.

Velký pátek – Tento den je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista.  V lidových pověrách je tento den spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve.

Bílá sobota – Připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Nekonají se žádné obřady ani mše svatá. Na Bílou sobotu končí postní doba. Na Bílou sobotu se uklízelo a bílilo. Pekly se mazance a velikonoční beránci. Pletly se pomlázky a zdobila se velikonoční vajíčka.

Velikonoční neděle – Křesťané slaví zmrtvýchvstání Krista. Lidé dříve darovali část svěceného jídla poli, zahradě a studni, aby byly úroda, voda a dostatek ovoce. 

Velikonoční pondělí – V České republice je tento den spojen spíše s pohanskými tradicemi. Chlapci chodí dopoledne s pomlázkou z vrbového proutí a mrskají děvčata přes hýždě. Tento zvyk je doprovázen odříkáváním koledy. Podle pověry je „mrskáním“ děvčatům předána jarní svěžest. Chlapci za odměnu dostanou malovaná vajíčka. 

Pozor! Na Velikonoční pondělí je zavřeno i ve všech obchodech s prodejní plochou více než 200 m2.