Podpora duševního zdraví ukrajinských uprchlíků

Práh jižní Morava ve spolupráci s dalšími organizacemi a centry nabízí podporu lidem, kteří utekli před válkou na Ukrajině. Jde o pomoc dospělým i dětem, kteří trpí duševním onemocněním a ocitli se v cizí zemi bez lékařské pomoci. Pracovníci pomáhají zmapovat aktuální potřeby, pokračovat v zavedené psychiatrické léčbě a podle situace zajistit péči v běžných psychiatrických ambulancích.                                

Pro dospělé 

Centrum duševního zdraví PN Brno a Centrum duševního zdraví Brno a Terénní tým Brno-jihovýchod.

Nabízíme podporu lidem z Ukrajiny (od 18 let), kteří se již léčili se závažným duševním onemocněním, potřebují pokračovat v léčbě a orientovat se ve stávající situaci. 

Můžeme zmapovat potřeby, pokračovat v zavedené psychiatrické léčbě a podle situace předávat k následné péči do běžných psychiatrických ambulancí (předpokládáme jejich součinnost). 

Při kontaktu s naší službou je potřeba tlumočník. 

Kontaktní telefon CDZ PN Brno –  737 390 737, mail: terennitym@prahjm.cz  

Kontaktní telefon CDZ Brno – 733 643 379 mail: terennitym@prahjm.cz

www.cdz-brno, www.cdz-pnb.cz, www.prah-brno.cz

 

Pro rodiny, děti a dospívající v Brně

Terénní tým pro děti a mladistvé (Práh jižní Morava)

Nabízíme podporu pro děti a dospívající z Ukrajiny (od 11 do 19 let), kteří mají psychické potíže. Náš tým může pomoci těmto mladým lidem a jejich blízkým zorientovat se v aktuální nepříznivé situaci, stabilizovat ji a najít vhodnou formu následné péče a podpory. Tlumočník je potřeba. 

Kontaktní telefon týmu.: 605 156 239, mail: ttdm@prah-jm.cz

Tým včasné podpory (Práh jižní Morava) 

Nabízíme podporu pro mladé lidi z Ukrajiny (od 11 do 19 let), kteří se potýkají s akutní psychickou krizí nebo se již léčí s duševním onemocněním a potřebují v této léčbě dál pokračovat. Náš tým může pomoci těmto mladým lidem a jejich blízkým zorientovat se v aktuální nepříznivé situaci, stabilizovat ji a najít vhodnou formu následné péče a podpory. Tlumočník je potřeba. Tel: 604 191 035, mail: vcasnapodpora@prahjm.cz

Další kontakty v okresech – podpora lidí ve věku 11-80 let v oblasti duševního zdraví, tlumočník je potřeba.

Blansko 605 992 243, mail: blanensko@prahjm.cz

Břeclav 734 850 545, mail: breclavsko@prahjm.cz

Znojmo 733 643 375, mail: znojemsko@prahjm.cz

Hodonín 731 411 246, mail: hodoninsko@prahjm.cz