Nová povinnost pro cizince od 1. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 musí nově příchozí cizinci (cizinci ze třetích zemí) absolvovat ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍ KURZ. Více informací o tom, kdo musí tyto kurzy absolvovat najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.