Nezapomeňte zaplatit za komunální odpad! (BRNO 2021)

Poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2021 činí 670 Kč za osobu. Poslední termín pro zaplacení je 31. května 2021. 

Více informací najdete zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/