Tư vấn pháp lý miễn phí

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài

cùng với Ủy ban thành phố Brno

tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí cho người Việt Nam (chưa có quốc tịch Séc) với luật sư và phiên dịch tiếng Việt.

Mỗi thứ hai hàng tuần từ 9 giờ đến 11 giờ ở địa chỉ Mezírka 1 (tầng 6), Brno 602 00.

(Đăng ký trước không bắt buộc.)

Bạn có thể xem thông tin về tư vấn pháp lý và những thông tin hội nhập khác trên nhóm facebook của Ủy ban thành phố Brno:

Người Việt Nam tại Brno (Dự án thành phố Brno)

Tel: 776199517, Nhóm Facebook: Người Việt Nam tại Brno (Dự án thành phố Brno)