Nabídka studia pro ukrajinské studenty

Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně na Francouzské ulici č. 101 (VOŠ) nabízí možnost studia restaurátorství malby několika nadaným studentům z Ukrajiny (nejlépe 3 – 5), kteří ukončili střední školu (případně i na Ukrajině), zajímají se umění a chtěli by se stát restaurátory. Studium předpokládá porozumění českému jazyku, jeho předpokladem však není dokonalá znalost češtiny. Jde o prakticky orientované tříleté vyšší odborné studium, jehož absolvent může po skončení studia vykonávat profesi restaurátora, tj. zabývat se restaurováním obrazů. Po ukončení studia se lze rovněž ucházet o vysokoškolské studium v oboru restaurátorství.

Počítá se s tím, že by absolventi studia restaurátorství mohli pomoci s obnovou památek na Ukrajině ihned po skončení války.   

Zájemci o studium by se zúčastnili řádného přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky je 31. května 2023, přijímací řízení proběhne 13. června 2023. V rámci přípravy na studium mohou zájemci využít bezplatné přípravné kurzy, které se uskuteční dne 22. 3., 24. 5. a 31. 5. 2023.

Zájemcům se případně mohou obrátit přímo na akad. malíře Knora, tel. 603 520 833, který zprostředkuje další informace, nebo na mail knorr@ssudbrno.cz. Doporučujeme rovněž sledovat stránky školy.