Maturity a přijímací zkoušky na SŠ (2021)

Maturitní zkoušky

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 10. března 2021 představil úpravu MŠMT pro letošní maturitní zkoušky.

 • Psaní didaktických testů proběhne 24. – 26. května 2021.
 • Mimořádný termín pro žáky, kteří se nemohli zúčastnit (onemocnění covid – 19 nebo karanténa) řádného termínu je stanoven na  7. – 9. července 2021.
 • Žákům zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin budou úředně uznány didaktické testy. 
 • Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka bude dobrovolná pro všechny žáky.
 • Na vypracování testů z jazyků dostanou žáci o 10 minut déle.
 • Na vypracování testu z matematiky dostanou žáci o 15 minut déle.
 • Maturanti letos nemusí psát sloh z češtiny a cizího jazyka.

Školní maturita

 • Školní maturity se uskuteční od 1. 6. do 23. 7.
 • Praktické zkoušky se mohou konat od 19. dubna do 27. srpna.
 • Všichni maturanti budou muset skládat školní maturitu ze dvou či tří předmětů podle oboru SŠ.

   Závěrečné zkoušky učňů, absolutorium na VOŠ a konzervatořích

   • V oborech s výučním listem budou učni skládat zkoušku ze dvou částí místo tří.
   • Pro všechny bude povinná praktická zkouška.

   Přijímací zkoušky na střední školy

   • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května. Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května
   • Jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích.

   Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek