Kurzy češtiny on-line: A1.2. / A2.1. / A2.2 / B1.

29.11.2017 0:00

Milé studentky, milí studenti,

28.1.2018 v 18:00 proběhne přihlašování on-line kurzy češtiny zaměřené na gramatiku a psaní.

Je nutné být naším klientem - tedy mít platnou papírovou registraci v Centru. Pokud si nejste jisti, zda máte platnou registraci, stačí napsat email s dotazem na cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz. Díky této registraci Vám přijde do emailu kód, který je pro přihlášení do kurzu nutno zadat. Kód pošleme e-mailem 11. 12. 2017.  Kód Vám předáme i osobně.

Přihlašování do kurzu proběhne přímo na stránkách kurzu: http://www.kurzy-cestiny.cz/. V tuto chvíli si můžete vytvořit účet. Poté bude registrace jednodušší a rychlejší.

Budeme otevírat čtyři kurzy A1.2. / A2.1. / A2.2 / B1, které mají 16 lekcí. Kurzy začnou 5. 2. 2018 budou probíhat 2 x týdně. Kurzy jsou vyučovány přes počítač.

V kurzu jsou gramatická cvičení a úkoly, kde trénujte psaní formálních i neformálních dopisů, žádosti, omluvy, reklamace apod.

//

Dear students,

On January 28th at 6 pm, we are opening enrolling in online czech courses focused on grammar and writing.

It is necessary to be our client - to have a valid paper registration at the Center. If you are not sure whether you have a valid registration, just write an email on cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz. Thanks to this registration, the code, which is required for roll in course, will be sent to you 11th December by email. You can also ask for the code personally.

The registration will take place directly on the course pages: http://www.kurzy-cestiny.cz/. Now, you can create an account. Registration will then be easier and faster. We will open four courses for A1.2. / A2.1. / A2.2 / B1, that has a capacity of 20 people. Courses have 16 lessons. Courses will begin on 5th February 2018 and will take place twice a week. Courses are taught through a computer. In the course there are grammar exercises and tasks where you train writing formal and informal letters, requests, apologies, complaints, etc.