Kurzy češtiny on-line: A1 a A2

15.9.2017 0:00

Milé studentky, milí studenti,

29. 10. v 18:00 proběhne přihlašování on-line kurzy češtiny zaměřené na gramatiku a psaní. Přihlašování proběhne přímo na stránkách kurzu: http://www.kurzy-cestiny.cz/. V tuto chvíli si můžete vytvořit účet. Poté bude registrace jednodušší a rychlejší.

Budeme otevírat dva kurzy pro A1 a A2. Jeden kurz má kapacitu 20 lidí. Kurzy mají 16 lekcí. Kurzy začnou 6. 11. 2017 a skončí 14. 1. 2018 a budou probíhat 2 x týdně. Kurzy jsou vyučovány přes počítač.

**************************************************************

Dear students,

On October 29th at 6 pm, we are opening enrolling in online czech courses focused on grammar and writing. The registration will take place directly on the course pages: http://www.kurzy-cestiny.cz/. Now, you can create an account. Registration will then be easier and faster.

We will open two courses for A1 and A2. One course has a capacity of 20 people. Courses have 16 lessons. Courses will begin on 6th November 2017 and end on 14th January 2018 and will take place twice a week. Courses are taught through a computer.

**************************************************************

Дорогие ученики, 

регистрация на онлайн курсы чешского языка (грамматика и письмо) будет проходить 29 октября в 18:00 непосредственно на веб-странице курса: http://www.kurzy-cestiny.cz/. Сейчас вы можете создать новую учетную запись. Потом зарегистрироваться будет проще и быстрее.

Будут открыты два курса, расчитаны на уровни владения языком А1 и А2. Один курс рассчитан на 20 человек. Курсы имеют 16 уроков. Курсы начинаются 6 ноября 2017 года и заканчиваются 14 января 2018 года, будут проходить два раза в неделю. Курсы проходят через компьютер.