Platforma na téma VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ-CIZINCŮ

13.9.2017 0:00

PLATFORMA

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ-CIZINCŮ

 

Termín konání: 16. 10. 2017 od 9:00

Místo: Administrativní a školicí centru JMK na ulici Cejl 73, Brno, Místnost č. 117 (1. patro)

REGISTRACE V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY, V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU PIŠTĚ NA hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Program :

9:00       Uvítání - Přivítání a představení Centra a systému výuky českého jazyka pro cizince v Centru (Lenka Herčíková, Radim Ošmera)

9:30       Centrum podpory NIDV pro začleňování dětí/žáků-cizinců do českých škol (Renée Grenarová – NIDV)

10:10     Podpora žáků s OMJ v praxi: možnosti, překážky a inspirace (Kristýna Titěrová – META. o.p.s.)

10:40    Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti (Linda Doleží – CJV MU Brno a AUČCJ)

11:15    Zveme vás na malé občerstvení

11:45    Projekce filmu Kde domov můj? (režie António Pedro Nobre)

12:00    Přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová – META, o.p.s.)

12:30    Kazuistika začleňování žáků-cizinců do škol v JMK (Kateřina Kelarová – koordinátorka projektu Dětský klub Malý drak)

13:00    Malé velké triky pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem (Tatiana Dumbrava – interkulturní koučka a koordinátorka programu Společně k rozmanitosti, NESEHNUTÍ)

13:30    Projekce filmu Integrace žáků-cizinců do základních škol - ZŠ Staňkova a NIDV (Jana Hlaváčková – ZŠ Staňkova)

13:40    Závěrečná diskuze

 

Další hosté připraveni odpovídat na dotazy:

Marie Klusoňová, vedoucí oddělení pedagogicko organizačního MMB

Simona Neubauerová z odboru školství JMK

Jitka Zábranská ze ZŠ Staňkova

Jana Marie Tušková z PedF MU

REGISTRACE V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY, V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU PIŠTĚ NA hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz