CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN LÃNH THỔ CỘNG HÒA SÉC

Việc cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được điều chỉnh bởi Bộ luật số 326/1999 Ttl về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có sửa đổi và bổ sung, được ban hành trong các qui định về sau (sau đây viết tắt là „Luật Ngoại kiều“. Toàn bộ văn bản mới nhất của Luật Ngoại kiều có thể tìm thấy tại trang điện tử này.
Luật Ngoại kiều chia người nước ngoài thành các nhóm:
a) công dân Liên minh châu Âu (cùng một chế độ như nhau qui định cho công dân Na-uy, Ai-len, Lich-stein và Thụy-sĩ) và các thành viên trong gia đình của họ,
b) công dân các nước thứ ba
Vì nhằm phát hành thông tin này nên đưa ra những thông tin về việc cư trú của công dân nước thứ ba.
 
1. Vào trên lãnh thổ Cộng hòa Séc
Từ ngày Cộng hòa Séc thành một bộ phận thuộc khối Schengen có thvượt qua biên giới bất cứ nơi nào mà không có kiểm soát biên giới về người, bất kể quốc tịch của họ.
Kiểm soát biên giới chỉ ở bên ngoài biên giới Schengen - tại sân bay quốc tế (chuyến bay bên ngoài Schengen). Quy định chi tiết cho qua biên giới bên ngoài, kiểm soát biên giới, nhập cảnh vào khối Schengen theo bộ luật biên giới Schengen.
Việc cư trú của người nước ngoài tiếp theo được điều chỉnh theo các qui định pháp luật của Liên minh châu Âu/Cộng đồng châu Âu. Trong lĩnh vực thị thực trước hết đó là Sắc lệnh của Hội đồng
(Cộng đồng châu Âu) số 539/2001 (được ban hành trong các qui định về sau) qui định danh sách các nước thứ ba mà công dân họ phải có thị thực khi nhập cảnh qua biên giới của Cộng đồng châu Âu và danh sách các nước mà công dân của họ được miễn nghĩa vụ thị thực.
 
2. Tạm trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc/Schengen
 
Cư trú ngắn hạn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc/Schengen – đến 90 ngày
 
 • Cư trú của công dân nước thứ ba tại lãnh thổ Cộng hòa Séc/Schengen không cần thị thực
 
Trên lãnh thổ Cộng hòa Séc/Schengen có thể cư trú không cần thị thực đối với những người nước ngoài thuộc nước thứ ba được nêu ra trong cái gọi là „ Bản danh sách tích cực“ theo Sắc lệnh của Hội đồng (Cộng đồng châu Âu) số 539/2001 (Danh sách các nước mà công dân của họ có thể cư trú không cần thị thực tại lãnh thổ Cộng hòa Czech có thể tìm thấy tại trang điện tử này.
 
 • Cư trú của người nước ngoài tại lãnh thổ Cộng hòa Séc/Schengen với thị thực ngắn hạn
-         Thị thực chung Schengen (loại C) cho phépviêccư trú trên lãnh thổ của khối Schengen trong thời gian không quá 3 tháng trong vòng nửa năm kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào lãnh thổ của khối Schengen.
-         Thị thực sân bay (quá cảnh) (loại A) – cho phép người nước ngoài cư trú trong khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế trong thời gian người nước ngoài chờ chuyến bay nối khác
 
Cư trú dài hạn tại lãnh thổ Cộng hòa Séc / Schengen –trên 90 ngày
 
 • Cư trú dài hạn tại lãnh thổ Cộng hòa Séc – thị thực trên 90 ngày (loại D)
 
Thị thực này cho phép người có thị thực có quyền đi lại tự do (có hộ chiếu hợp lệ) cho đến ba tháng trong vòng nửa năm bên ngoài nước đã cấp giấy phép này. Khi cấp thị thực dài hạn thì xem xét các bản ghi trong hệ thống thông tin Schengen. Một số nước thành viên không cấp thị thực dài hạn và cư trú trên ba tháng bao gồm cấp giấy phép cư trú. Cộng hòa Séccấp thị thực dài hạn loại D và giấy phép cư trú.
 
 • Giấy phép cư trú dài hạn
 
 
3. Định cư
 
Hình thức cư trú cao nhất của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc là giấy phép định cư. Hộ khẩu định cư của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc do Bộ Nội vụ quyết định. Định cư tại Cộng hòa Séc được người công dân đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 
Thường trú của người nước ngoài không phải là công dân EU cũng như thành viên gia đình của họ - công dân của nước thứ ba:
 
 1. Định cư § 66
 • lý do nhân đạo
 • lý do xứng đáng được xem xét đặc biệt
 • giữ sự quan tâm của Cộng hòa Séc
 • sống chung với cha mẹ - người nước ngoài có hộ khẩu định cư
 1. Định cư § 67 - sau khi kết thức thủ tục bảo vệ quốc tế
 2. Định cư § 68 - sau 5 năm cư trú liên tục tại Cộng hòa Séc
 3. Định cư của người nước ngoài sinh ra tại Cộng hòa Séc § 88
 
 
THẨM QUYỀN MỚI CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ CẢNH SÁT NGOẠI KIỀU
 
Ngày 01 tháng 1 năm 2011, sự thay đổi nơi làm việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc từ cũng được phản ánh trong sự thay đổi phạm vi của cảnh sát ngoại kiều và Bộ Nội vụ.
 
Thẩm quyền của Bộ Nội vụ giới hạn trong chương trình nghị đinh cư đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 số lượng các văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ được tăng lên cùng với chương trình nghị sự của họ mở rộng đáng kể.
 
Bây giờ văn phòng của Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm một phần đáng kể trong những vấn đề cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.
 
Sau ngày 01 tháng 01 năm 2011, người nước ngoài nên liên hệ với văn phòng khu vực mới của Bộ Nội vụ (Vụ Chính sách tị nạn và di cư) trong trường hợp nào?
 
- đơn xin kéo dài thêm gia hạn cư trú trong thị thực dài hạn (đơn xin thị thực này vẫn còn nộp tại các đại sứ quán tại Cộng hòa Séc ở nước ngoài)
- đơn xin thị thực dài hạn với mục đích cư trú trong lãnh thổ và kéo dài thêm gia hạn thị thực hoặc thời gian cư trú
- đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn, kéo dài thêm hạn của nó
- đơn xin cấp giấy chứng nhận giấy phép cư trú tạm thời (nếu bạn là một công dân của Liên minh châu Âu)
 - đơn xin cấp giấy phép cư trú tạm thời hay cấp thẻ cư trú cho thành viên gia đình của một công dân của Liên minh châu Âu hoặc kéo dài gia hạn của nó
- đơn xin giấy phép đinh cư
- báo cáo sự thay đổi nơi cư trú trên lãnh thổ (thay đổi phải báo cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi)
o    người giữ thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú phải báo cáo thay đổi nơi cư trú, nếu thay đổi này sẽ kéo dài hơn 30 ngày
o    người giữ thẻ cư trú là thành viên gia đình của công dân Liên minh châu Âu hoặc công dân của Liên minh châu Âu, người cấp giấy phép cư trú tạm thời, hoặc người nước ngoài có giấy phép định cư phải báo cáo thay đổi nơi cư trú nếu hơn180 ngày
- báo những thay đổi khác (thay đổi họ và tên, hộ tịch, số liệu hộ chiếu, dữ liệu giấy phép cư trú) và các báo cáo về mất, trộm cắp, phá hủy hoặc thiệt hại của giấy phép cư trú
- đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền cư trú trên lãnh thổ (ngoại trừ cư trú không hơn 90 ngày và xác nhận yêu cầu của cơ quan đăng ký trước khi kết hôn)
 
Bộ Nội vụ tại tỉnh Nam Morava, Nơi làm việc
Địa chỉ
Giờ làm việc
Điện thoại
Khu vực Sở cư trú của người nước ngoài ở Brno (phạm vi thành phố Brno, Brno-venkov, Vyškov và Blansko)
 Hněvkovského 30/65, Brno
Thứ 2, Thứ 4 : 8.00 - 17:00
Thứ 3, Thứ 5: 8:00 - 14:0
Thứ 6: 8.00 - 11:00 (theo yêu cầu)
543 213 313
543 214 316 
Khu vực Sở cư trú của người nước ngoài ở Břeclav (phạm vi huyện Břeclav và Hodonín)
 Národních Hrdinů 18/15, Břeclav
Thứ 2, Thứ 4: 8:00 - 17:00
Thứ 3, Thứ 5: 8:00 - 14:00
Thứ 6: 8:00 - 11:00 (theo yêu cầu)
974 632 421 - 422
Khu vực Sở cư trú của người nước ngoài ở Znojmo (phạm vi huyện Znojmo)
 Pražská 59, Znojmo
Thứ 2, Thứ 4: 8:00 - 17:00 
Thứ 3, Thứ 5: 8:00 - 11:00
Thứ 6: 8:00 - 11:00 (theo yêu cầu)
974 641 751, 753 
 
 
Sau ngày 01 tháng 01 năm 2011, người nước ngoài nên liên hệ với văn phòng Cảnh sát Ngoại kiều trong trường hợp nào?
 
- báo cáo nơi cư trú sau khi đến Cộng hòa Séc (nếu sau đó thay đổi nơi cư trú dài hạn được phép bằng thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú dài hạn hay định cư, họ phải báo cáo cho văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ)
- xin kéo dài thêm gia hạn cư trú trên lãnh thổ vì thị thực ngắn hạn
- cấp giấy chứng nhận cư trú ngắn hạn và bất kể loại cư trú giấy chứng nhận có quyền cư trú cần thiết tại cơ quan đăng ký trước khi kết hôn
- xác minh lời mời
- kiểm tra cư trú hợp pháp trên lãnh thổ
 
 
Cảnh sát Ngoại kiều tại tỉnh Nam Morava, Nơi làm việc
Địa chỉ
Giờ làm việc
Điện thoại
Ban cư trú tại Brno
 Cejl 62 b, Brno
Thứ 2, Thứ 4: 8:00 - 17:00
974 621 111 (tổng đài)
Ban cư trú tại Valtice
 Pod Zámkem, 922, Valtice
Thứ 2, Thứ 4: 8:00 - 17:00
974 621 111 (tổng đài)
Ban cư trú tại Znojmo
 Pražská 59, Znojmo
Thứ 2, Thứ 4: 8:00 - 17:00
974 621 111 (tổng đài)